Kategorier
Artiklar

Anette och Hellrec – fler skivbolag på reabackarnas botten

Anette och Hellrec? I sin artikel Skivbolagen på reabackarnas botten undersökte Henrik Martinell de små svenska skivbolag som under 70-talet stod för en stor del av den svenska utgivningen. Idag hittar man skivorna på loppisar och Henrik har grävt vidare. Den här artikeln bygger på intervjuer som jag gjorde under 2008, i samband med att […]