Musiken från längst bak i reabacken

Sunkit är en klubb i Stockholm och en tidning på webben, som letar upp och lyfter fram udda och bortglömd populärmusik. Det har vi gjort sedan 1996.

Läs mer i bloggen

I Sunkits blogg är inget för litet eller för stort eller för bortglömt. Håll dig à jour med det inte så senaste.